ОИДА терапия за мир

Няколко думи за Мира

Мирът започва с убеждението, че всички ние сме свързани физически, емоционално и духовно. Това е истина, която трябва да се вкорени в нас, за да можем в последствие да разберем, че всички ние сме вечни. В този дух човек трябва да се стреми да се разбира с всички и всеки. Това трябва да е въпрос на естествено човешко развитие и взаимодействие.

Във връзка с това OIDA World Peace Therapy предлага инструменти, които да подпомогнат това да се случи, тъй като всички споделяме надеждата за обединение. Свят в мир означава свят в единение и това се случва като се приеме универсалната любов като управляващ принцип, при който никой не може да бъде наранен, освен ако това е неизбежно. Ключът към тази любов е вътрешното ни виждане, а то може да бъде разширено чрез съзнателност във всичко, което правим. OIDA World Peace Therapy хвърля светлина върху трудностите, които ни разделят и пречат на процеса ни към осъзнаване, към израстване в по-цялостни същества, а като резултат и към живот в един по-добър и мирен свят.

Формула за мир в ОИДА терапия

  1. Не се вземай твърде на сериозно.
  2. Не мисли, че твоите интереси са от по-голямо значение спрямо нуждите на останалите.
  3. Приеми, че Земята осигурява достатъчно, за да задоволи нуждите на всички.
  4. Бъди със съзнанието, че Източникът, от който сме произлезли, е благоприятно настроен спрямо всички ни.
  5. Ако достигнем до общо разбиране за произхода на съществуването ни и изразяваме благодарност, то тогава бихме могли чрез медитация да открием подходящото решение на ситуациите, с които се сблъскваме.
  6. Докато поставяш себе си в центъра и приемаш за опонент този, който се намесва в твоите интереси, ще си враждебно настроен и тогава мирът няма да е наблизо.
  7. Ако поставиш нечии други интереси в общия център, дори и те да са различни от твоите, ще си способен да се хармонизираш с любов и доброта с останалите хора.

Ключови компоненти от Oida World PeaceTherapy

Всички ние сме взаимосвързани на физическо, емоционално и духовно ниво и затова общото между нас е истинския копнеж за единство. Следователно съществува необходимост от научна духовност, която да задвижи ново образование, целящо да ни научи как да постигнем това единение. Определено сме се насочили към тази цел чрез следните аспекти:

Вода

waterВодата е човешко право, а не стока за потребление. Отдаването на грижи и съхраняването й трябва да е толкова значимо, колкото е и принципът за етична отговорност към другия.

Земеделие

agricultureНарушаването на връзката между земята и хората се проявява в липсата на баланс в природните процеси и слабостта на човешките същества.

Собственост

оооСъществува склонност към присвояване на чужда собственост, което причинява ненужно безпокойство в законите на природата.

Убийства

animal-careЛогиката на състезание и победа е създала дистанцираност между хората, които приемат печеленето на пари като абсолютната цел.

Семейство

оКогато любовта към личността нараства или съзрява, тя се трансформира в любов към семейството. Следователно истинската любов към личността и семейството трябва по естествен път да следва етичните принципи.

Справедливост

armonia1Дълготраен мир в света може да се постигне чрез задоволяването на основните и духовните човешки нужди. Това се проявява във всеобщо благоденствие.

Храна

foodХраната се е превърнала в една от най-манипулираните потребителски стоки в света. Знанието за приготвянето и грижата към храната е заместено от научни статии.

Състрадание и разбиране

ооВ един свят, ръководен от студенина, чувствата във взаимоотношенията между хората са цензурирани и общуването е основано на лична облага и недоверие.

Сектантство

sectarianismПриобщеността към определен стандарт е отличителна черта на всяко едно общество. Съзнанието за единство в различията дава на хората възможност за приемане и общуване.

Facebook IconКалендарКалендар