Слънчевата двойката

Въведение

Според Ведите съществуват седем вида връзки и отношения между партньори. Тези седем категории допринасят за хармонизирне на връзките и могат да бъдат съотнесени до седемте енергийни центъра в нашето тяло, а именно основните чакри: коренната чакра, сакралната, тази на слънчевия сплит, в сърдечния център, гърлената, в междувеждието (третото око) и коронната чакра.

solar-plexus-chakra-paintingСвързване през слънчевия сплит или соларната двойката

Слънчевият сплит е енергийният център на нашите чакри, разположен в светлинното ни тяло. Той е свързан с нашите амбиции и цели. Материалните ни желания могат да бъдат разгледани в две категории – груби и фини. Грубите светски материални удоволствия са къщи, коли, предмети.  Към тях се стреми сакралната двойка. Една стъпка по-нагоре е по-финното материално желание, напр. слава, престиж и власт. Към това се стреми соларната двойка. Те се събират в името на силата и славата. Много известни хора основават връзката си на базата на слънчевия сплит. Този център е повлиян от слънцето, което има мъжка природа и насърчава хората под неговото влияние да откриват своето място в обществото.

За да се постигне хармония на това ниво, партньорите трябва да работят много усилено върху себе си, за да преодолеят високите си изисквания към бъдещето. Те трябва да култивират подчинение и безкористност, за да открият възможност за промяна на характера. Без това, те не биха могли да променят това, което са. Когато една личност, срещне някой с подобно желание, те създават семейство заедно. Работят много отдадено, за да постигнат своите цели. Ако останат концентрирани, те ще могат да достигнат славата и властта, към която се стремят. Щом това е „отметнато“ и престижът е постигнат, започват конфликтите в личния им живот. Мъжът започва да става все по-горд от това, което е постигнал в живота. А жената от друга страна започва да счита, че без нея това нямаше да бъде възможно още от самото начало. Това прокарва една тънка непоносимост в семейството.

Целите на слънчевата двойка

Сила, престиж и слава. Желание да бъдат уважавани в обществото

Къде се среща слънчевата двойката

Партита със специална покана, елитни обществени срещи, спортни клубове, политически събития и др.

Мотивацията на соларната чакра

Хората, които искат да създадат семейство, за да постигнат слава и престиж, обикновено практикуват самоконктрол от ранна възраст. Те имат състезателна природа. Те могат да практикуват спорт или да учат как да се концентрират по-добре. Те правят всичко по силите си, за да са по-добри от останалите. Това е естествено за тях. Те съвсем естествено искат да бъдат лидери сред приятелите си. Интересуват се от теми като мениджмънт, но често са склонни да бъдат леко арогантни и бързо поставят хората, които срещат, в категории спрямо тях.

Както забелязваме, хората под влияние на слънцето са ангажирани в лично израстване – но се фокусират в тъмните аспекти на това. В търсене на слава и престиж, те пропускат да култивират хуманност. Докато работят върху себе си да усъвършенстват своето превъзходство над другите, те просто се научават как да контролират другите и увеличават своята гордост. Когато някой натрупа повече власт, неговата гордост, нетолерантност и гняв също нарастват. Така че, макар и да използват уменията си за самоусъвършенстване чрез самоконтрол, все пак използват по-ниски нива на мотивация.

Соларната двойка

Когато една жена е под влияние на своя слънчев енергиен център, тя търси мъж, който е уважаван и ценен в обществото. Поради това желание, тези хора се ангажират в дейности и начин на живот, които им дава чувство на „лична значимост.“ Например – диети, спорт, чужди езици, учене, етикет, добри маниери и облекло. Те са много амбициозни хора. Такъв тип връзка отнема повече време да се формира, но това е добро нещо. Тази двойка може да бъде много отдадена на съвместна работа или учене или саморазвитие. Те ценят един у друг способността да запазват думата си.

Веднага след като двойката встъпи в брак, тя прави всичко необходимо да запази репутацията си. Те се държат уважително към другите хора. Докато вървят към целта и за власт и слава те се държат много добре и странят от лоши навици. Но веднага щом изпълнят целите си, връзката им започва да се влошава, лоши навици и лоши качества от характера изплуват на повърхността.

Тази двойка говори много добре. Те се интересуват от политика, световни проблеми и социален живот. Харесват книги и филми за победители във всякакви ситуации.

Техният семеен живот ще е малко или много стабилен. Склонни са да се задържат на високи позиции в което и поле на дейности да се намират. Ценят семейните традиции и се отнасят мило един към друг. Най-голямото предизвикателство пред тяхната връзка е да изградят доверие. Те знаят как да се държат доверчиво, но нямат представа как да отдадат пълно доверие или да бъдат изцяло доверени. Също така им липсва способност за решаването на емоционални проблеми и как да предприемат личностно израстване СЪС останалите членове на семейството – те знаят това само за себе си.

Придобивайки чувство за лична чест и слава, личностното его на всеки от слънчевата двойка нараства много бързо. От този момент нататък те започват да спорят за гледните си точки в живота, как се отглеждат деца, лайфсайл, как да се развиват те самите и т.н. когато са сред публика, те се съгласяват един с друг, но веднага щом са уединени в своя дом, насочват вниманието си един към друг, амбициите им се сблъскват и множество конфликти и противоречия започват да се появяват. Гордостта им не би позволила да се променят по начина, който е необходимо това. Така е невъзможно за тях да решават семейните си проблеми.

Съдбата на слънчевата двойка

Най-доброто нещо,  на което слънчевата двойка е способна, е да спре да се занимава с другия партньор и вместо това да насочи усилията си върху себе си и това да стане по-добър човек. Но тяхната амбиция и стремеж към успех и перфекционизъм няма да им позволят. Те изискват от своя партньор да постигне слава и успех, но когато това не стане по начина, по който очакват, обръщат фокуса си върху това да променят своя партньор. Въпреки, че това е невъзможно, те започват да се фрустрират от този факт. Не можем да променим някой, като просто му проповядваме през цялото време. Не можем да го променим, ако му крещим. Нищо не се променя. И така когато времето минава, се натрупва чувство, че просто живеем с непознати. Започват да се разочароват от всичко. Само взаимният им интерес да поддържат външния имидж и социален статус остава да държи връзката им цяла.

Единственият начин за слънчевата двойка да промени съдбата си е да промени своите убеждения и вяра за живота – да разбере, че има и по-важни неща от славата и властта.

Трябва да насочат амбициите си към духовни, а не материални цели – в противен случай ще открият, че винаги ще са разочаровани от своя живот.

Връзки

Прочетете книгата „Закони на щастливия семеен живот“ от др. Олег Торсунов

Facebook IconКалендарКалендар