Добрата Молитва

Добрата Молитва

Господи, Боже наш, Благи и Небесен Баща, Който Си ни подарил живот и здраве да Ти се радваме. Молим Ти се, изпроводи Духа Си да ни пази и закриля от всяко зло и лукаво помишление.

Научи ни да правим Твоята воля, да осветяваме Твоето име и да Те славословим винаги.

Осветявай духа ни, просвещавай сърцето ни и ума ни да пазим Твоите заповеди и повели.

Вдъхвай в нас с присъствието Си чистите Си мисли и ни упътвай да Ти служим с радост.

Живота си, който посвещаваме на Тебе за доброто на нашите братя и ближни, Ти благославяй. Помагай ни и ни съдействай да растем във всяко познание и мъдрост, да се учим от Твоето Слово и да пребъдваме в Твоята Истина.

Ръководи ни във всичко, което мислим и вършим за Твоето Име, да е за успеха на Царството Ти на Земята.

Храми дъхата ни с небесния Си хляб, укрепвай ни със силата Си, за да успяваме в живота си.

Като ни даваш всички Твои благословения, приложи и Любовта Си, да ни е вечен закона.

Защото на Тебе принадлежи Царството, Силата и Славата завинаги.

 

Амин

Facebook IconКалендарКалендар