Медитация на Великата Майка

Медитация на Великата Майка

great-mother-smallВеликата Майка ще ви помогне:

  • Да успокоите умa си
  • Да прегърнете своя дух
  • Да създадете хармонично семейство
  • Да се свържете с вътрешната си мъдрост
  • Да подобрите интуицията си
  • Да изпълните живота си хармония

Призоваване

„Велика Майко, каня те в живота си. Приветствам твоята любов, мъдрост и напътствие. Моля те, покажи ми пътя към радостта и мъдростта. Донеси своя смях в живота ми, за да мога да намеря щастие и изпълня живота си с твоята любов. Отдавам благодарности за даровете, с които ме даряваш и отварям сърцето и ума си за теб. Нека пътят ми е широк и лесен.“

Великата Майка има много имена и е част от много традиции. За някои народи тя е Майката Земя, а за други е въплъщение на богинята на творението. Тя представя женския принцип, утробата на творението, и любовта и мъдростта на всички времена. Тя е енергията, която ни подканва да се впуснем по-дълбоко в себе си и да се свържем с тишината , която обитава нашето лично, свещено място. Тя води хората към задълбочаване на връзката им със същността на това кои и какво сме ние в своята цялостност.

Великата Майка регулира потока на живота, цикъла на раждане и смърт, смяната на сезоните. Тя е способна да контролира времето и лесно повлиява на човешките емоции, така че да може да донесе радостта дори и в най-стресовите ситуации.

Когато започвате ново занимание или искате да направите основна промяна в живота си, позовете се на нея. Ако връзката ви изглежда напрегната или искате да заченете дете – помолете за нейната помощ. Свободата, радостта, изобилието, любовта и смехът са нейните сили.

Facebook IconКалендарКалендар