OIDArts: Връзка между вярата и творчеството

oidartsСвещената връзка между вярата и творчеството

Вярата не бива да свързва само с религиозността. По своята същност вярата включва духовността или идеята за свързаност с Божественото, което ни поддържа. Също така вярата се развива в различни контексти. Например връзката й с мистичното, святото, както и с други ценности като зачитане на живота, свободата, справедливостта и т.н. Истинското значение на развиването и изразяването на вярата в OIDA Терапия е в това, че тя води до благосъстоянието на човека и обществото и до изграждането на живот, който би допринесъл за един по-добър свят.

В тази връзка OIDArts – приложението на OIDA Терапията в изкуството – предлага лечение, свързване със себе си и с божественото посредством творчество. През изкуството ние се свързваме по-силно с вярата. И изкуството и вярата са вътрешни преживявания, които ни съживяват на всяко ниво. Целта е да имаме активна и отговорна позиция в света, съзнателно да предаваме идеалите си, опита от трансформацията и еволюцията. Или с други думи да живеем и действаме така, сякаш постоянно създаваме красиви житейски произведения на изкуството. Вярата в Божественото и вярата в по-добър свят са различни аспекти на едно явление, които постепенно развиват в нас истинско трансформиране и лечение.

Facebook IconКалендарКалендар