OIDArts: Същност и приложение

oidarts-applicationНяма строги параметри, които да квалифицират практика или израз като OIDArts. Избраното наименование поставя фокус върху вярата като терапия, изразяване, мотивация, вдъхновение, цел и средтсво.

OIDArts ни позволява да разберем изкуството като средство за изразяване на нашите чувства, емоции, настроения и състояния, които не биха могли да се проявят по рационален начин или чрез традиционен език.

OIDArts е терапевтично приложение, чрез което всеки да може да придаде материална форма на всичко, което формира вътрешния му свят. Най-приятното и изненадващото е че вие като участник в творчески индивидуален или групов процес не е нужно да притежавате никакви предварителни умения или наклонности в дадена област на изкуството.

Творчеството и създаването са окуражаваща и лечебна мотивация за живота ни. Те ни помагат да се измъкнем от нещастието и противоречивата драма на човешкото състояние и да намерим облекчение, яснота, сила и преди всичко щастие. Ето защо OIDArts предоставя цяла гама от възможности за изразяване на вътрешното ни състояние чрез разкрасяване и оценяване на красивото и възвишеното.

Исторически погледнато, концепциите за красота са доказано непостоянни и зависими от много субективни фактори. В допълнение има много дискусии относно какво е изкуството и какво не е, тъй като границата между изящните изкуства, занаятите, и промишленото производство е мъглива. Освен това от началото на 20 век творби, изразяващи грозота, дисхармония и крайности, включително гротескното, жестокото и отблъскващото разшириха обхвата на изразяване, причисляващо се към изкуството.

Като ОИДА последователи, ние смятаме, че тази естетическа промяна на посоката на модерното съвременно изкуство е в голяма степен заблуда и противоречие, срещу които се изправя човек, в резултат на войните в допълнение към целия ужас, безпокойство, страхове и болка, с които хората се сблъскват в модерния свят.

Въпреки че целта на това писание не е да засяга този сложна и почти безкрайна полемика в рамките на естетиката на изкуството, необходимо е да се отбележи, че изкуството преди всичко е форма на общуване.

Поради тази причина в OIDArts включваме всяка работа, дейност, практика или учение, свързано с творчеството, които могат да се идентифицират с едина или повече от следните цели

* Да насърчава хората за по-добро гражданско поведение, съответсващо с поведенческите норми, които да подобрят живота в общността, основано на зачитане на съседите, околната среда и обществените ресурси.

* Да увеличава любящите чувства към другите човешки същества.

* Да увеличава чувството ни за отговорност към Майката Земя и да работи за нейната защита и опазване.

* Да мотивира хората да защитават беззащитните и нуждаещите се, които са ескплоатирвани от хора, използващи сила несправедливо, или да се борят срещу условия на манипулация и неправилна експлоатация.

* Да насърчава закрилата и единството както на индивиалното, така и на всеобщото семейство.

* Да спомага за подобряването на нашето физическо, психическо и духовно здраве.

* Ентусиазирано и задълбочено да търси истината и любовта в древните мистични традиции.

* Да се опитва да съхрани наследствените културни ценности за лечението и да притежава творческо и позитивно съзнание.

* Да изразява конструктивна критика и анализ на заобикалящите ни обстоятелства.

Facebook IconКалендарКалендар