OIDArts: Изкуството, като служене за висши цели

oidarts-service

“Когато хората имат цел – по-голяма от собственото си ‘Аз’, по-голяма от мен самия или ‘моето’, стават чудеса…”

~Стивън Кови

Добронамереността на човешките същества е отражение на Върховния Създател. Tя е дар, който душата може да развие и да осъществи причината за съществуването си, ако е предложен в хармония с божествената любов, която го е създала. Заради това изкуството отваря вратите към вселена, в която душата може да се въздигне.

OIDArts практиките водят до удивителните резултати, които човек може да постигне чрез упражняването на собствената си творческа сила. С артистичните дейности, човек може да пренасочи таланта си към трансцедентални цели като процес на лечение, като в същото време осъществява и най-висшите цели на изкуството.

От една страна самият факт, че отделяме време за творчество предполага важно обогатяване на живота ни особено когато имаме усещането, че никое друго занимание не би задоволило изконните потребности на съществуването ни.

От друга страна изразяването през съзнателно изкуство би могло да се възприеме като последица от радостта и мира, които изпитваме, при допир до свещеното и до по-висшите ценности на съществуването. Без значение дали заради духовния живот, борбата за алтруистични идеали или за съграждане на последователен и хармоничен живот, има необходимост и възможност за изразяване на тези преживявания чрез изкуство. Крайната цел, до която човек достига през процеса на творчество във времето е развиване на любов към Върховния, другите човешки същества и нашата природа.

Facebook IconКалендарКалендар