OIDA Art Therapy

Обучителен курс за свързване, себеразвитие и лечение чрез творчество

OIDA-art-therapyОписание

OIDA Art Therapy включва различни творчески и експресивни дейности като инструмент за насочване и разчитане на вътрешните ни посланията. Така можем да разберем своите физически, умствени, емоционални и духовни настройки, свързани с различни аспекти на живота ни, да се свържем с личните си нужди по-добре и бъдем по-полезни на хората около себе си.  Всичко това участниците усвояват чрез метода на учене чрез преживяване.

Той дава възможност за придобиване на нови знания, умения и ценности, чрез създаване на пространство за преживяване, последвано от време за рефлексия, като така се осигурява възможност преживяването да се превърне в опит.

Основни цели на терапевтичния ОIDA Art процес

 • Да предложи процес за развитие на вярата и убежденията в различни сфери на живота (партньорство, семейство, взаимоотношения с майката Земя, мисията на живота, служене и т.н.)
 • Да даде възможност на участниците за лично израстване и укрепване на връзката си с Духа и духовното.
 • В резултат на заздравяването на връзката си с духовното, участникът успява да трансформира отношенията със самия себе си, с другите и с неговата среда.
 • По този начин той получава задоволително ниво на благосъстояние във всички области на живота си. Участниците биват насочвани към това да развиват мисията на живота си. Това позволява да се развие съзнанието и универсалната любов.

Tеми в ОIDA Art курса

Това е един терапевтичен процес с възходящо и спираловидно движение. Темите, описани тук са част от първото ниво към обучението: ОIDA Art Практик. Има 4 нива: Практик, Наставник, Коуч и Майстор. Свържете се с нас ако имате интерес към цялостната сертификационна програма.

 1.     Свобода и заблуди в обществото
 2.     Пречки в терапевтичния процес
 3.     Анализ на вярата
 4.     Измерения на съзнанието
 5.     Нива  на намеренията
 6.     Индивидуално съзнание
 7.     Универсалното семейство и божественост
 8.     Здравословни взаимоотношения
 9.     Универсалната любов
 10.     Лечебният кръг
 11.     Изкуството на благодарност, чистота и състрадателност.
 12.     Майката Земя
 13.     Активизъм и изкуство
 14.     Мистични традиции
 15.     Трансцеденталното изкуство
 16.     Интелигентният модел. Мисия на живота
Facebook IconКалендарКалендар