Молитви

Какво е молитвата?

Здравето е благосъстояние и способността да запазим благословията, която ни е дадена. В този смисъл да си здрав означава свобода и добруване на душата.

Молитвата е първично лекарство за това. Тя е част от абсолютно всяка духовна традиция, защото думите, отправени като молба към Бога, заявяват нуждата ни от помощ.

Без съмнение молитвата е начин да събудим вярата си в съществуването на нещо по-висше, което може да ни бъде от помощ.

В същото време молитвата е процес, чрез който можем да влезем в контакт със своя вътрешен глас.

Приложения

Молитвата ни дава безкрайно много, защото предоставя достъп до пълния спектър здравословна вяра. Например, когато човек осъзнае универсалната форма на божественото, едва тогава той може да започне да вижда божествената искра навсякъде – в реката, в планините, дърветата и цялото творение. По този начин той бива привлечен от Универсалната любов и развива вяра, която може да го удовлетвори напълно.

Молитвата е невероятно успешно средство за намаляване на тревожността, защото молейки се, ние приемаме, че Върховният Бог е този, който контролира ситуацията ни. Когато премахнем склонността да вярваме, че ние единствени контролираме живота си, тогата тревогата и подтиснатостта намаляват.

Молитвата влияе позитивно на душевното ни здраве, защото желанието ни да получим любов и да я използваме в името на другите автоматично намалява вероятността да действаме с гняв, да нараняваме и т.н.

Молитвата постепенно събужда интереса ни към по-трансцедентални дейности и задачи. Колкото повече задълбочаваме практиката си, толкова по-близко достигаме до основната молитва, която звучи така:

Скъпи Господи, бях те забравил, бях се отдалечил от Теб за известно време. Моля Те, приеми ме обратно и ми дай задача, с която да служа с обич на другите.

Когато се молим да служим с обич на другите, ние променяме манталитета си и малко по малко се изчистваме от егоизма, който е следствие от самота, екзистенциална празнота и страдание. Чувството за собствената ни нищожност задълбочава ниското самочувствие и погрешното ни разбиране за Аза и води до обезверяване.

Всичко това се случва, когато ни липсва трансцедентална цел в живота. В този смисъл молитвата има също и превантивен ефект, защото тези чувства просто не могат да се зародят в сърцето на този, който се моли. Ние постепенно развиваме естествена необходимост да помагаме на другите, а средата ни откликва на нашите опити да сме от полза. Затова молитвата влияе позитивно върху социалната среда.

Молитви

Можете да казвате тази молитва веднъж на ден или повече. Опитайте се да се концентрирате върху следното:

Скъпи Господи, моля те, нека бъда инструмент на Твоята любов. Скъпи Боже, моля те, води ме, за да намеря пътя към теб. Господи, отдавам ти се изцяло и те моля да ме защитаваш от всичко, която може да ме отдалечи от Теб.

В следващите редове ви представяме няколко молитви, които са примери какво трабва да е състоянието на ума – като цяло целта им е да катализират позитивни и бързи резултати от всички медитации и практики. Разбира се, всяка духовна традиция си има собствени молитви, затова дадените по долу са само примери.

Господи, ти си Създателят и Съдържателят на всички живи същества. О, скъпа Майко на предаността и вярата! Моля ви, благословете ни с милостта си, нас – Вашите синове и дъщери, чрез универсалната си форма, която поддържа всичко на земята.

Ти съдържаш в Себе си всички елементи и всички енергии, изграждащи всички материални и духовни творения. Моля те, дари ни с вярата да се отнасяме към другите с обич и всепроникваща любов.

Моля те, позволи на всички души да приемат божествен подслон в Твоята любов и състрадание. Дари ни с любов, за да прощаваме и да бъдем смирени.

Дай ни задача, която да ни служи като компас. Позволи ни да откриваме любовта и вярата в различните духовни традиции, които се стремят към Теб.

Позволи ни да излекуваме слабостите си и да станем твои доверени чеда, за да служим с радост на Теб и на всички наши братя и сестри.

О, Господарю на времето и пространството, моля те, излекувай ме от илюзиите и объркването и ми покажи пътя, който води към Теб.

Скъпи мой Боже …. (назовете името, с което се обръщате към Него), хората те търсят из целия свят. Възпяват славата ти по всевъзможни начини и строят блестящи храмове в Твоя чест. Четат свещени писания, които разказват за Теб и ходят на поклонения по святи места, за да влязат във връзка с Теб. Без твоята милост нямам никаква надежда. Моля те, смили се над мен и ми помогни да изчистя сърцето си от лицемерието и страданието. Позволи ми да стана част от Божествения ти план. Моля те, направи така, че вярата ми помогне да те виждам навсякъде, да съм установен в Теб и да мисля за Теб до последния си дъх.

Скъпи Боже, нанасях обиди и причинявах страдания – на човешки същества и животни. Съсипвах собственото си здраве и ума си в безсмислените си опити да се наслаждавам. Хиляди пъти престъпвах думата си. И въпреки всичко си мислех, че се справям добре. О, Господи на падналите души, моля те, яви ми се и ми позволи да приема подслон при Теб! Излей безпричинната си милост върху мен. Позволи ми да ти служа с усмивка. Твоята вяра ще ме води и аз ще кажа за нея на всеки, когото срещна, за да може и той да дойде при теб.

Молитвата е първично лекарство, което чрез средствата на думите, отправени като молба към Бога, заявява нуждата ни от помощ. Тя отваря път към пробуждане на вярат в съществуването нещо по-висше, което може да ни бъде от помощ.

Facebook IconКалендарКалендар