OIDA Здраве

Здравето според Световната здравна организация (СЗО)

oida-health1Световната здравна организация (СЗО) определя здравето като “пълно физическо, психическо и социално благосъстояние, а не просто отсъствието на симптоми или болести.” Това определение датира от 1946 г. и оттогава не е претърпяло никакви значителни промени чак до 1992 г., когато се добавя фразата “и в хармония с околната среда“. Оттогава са били повдигнати много възражения срещу това определение. Въпросът за това какво означава да бъдем здрави е обект на много спорове и дискусии.

Динамичното здраве

healthЕдна от основните критики срещу това определение е, че то разделя болестта от здравето, когато в действителност двете състояния съществуват на едно ниво и сменят местата си. В отговор на това се появява нова концепция – за „динамичното здраве“. Сега говорим за здравето като постигане на най-високо ниво на физическо, психическо и социално благополучие. В рамките на тази концепция за здравето, като един непрекъснат процес.

В тази холистична концепция за здравето, човек се счита за био-психо-социално същество, без да се включва духовният аспект. Духовността позволява на човек да задоволи по-висшите си нужди, да осъзнае на жизнената сила и преди всичко, тя е важна мотивираща сила под формата на вярата, която лекува. Много философски, културни и религиозни школи обръщат внимание на значението на духовната идентичност на личността и да я откриеш й се смята за най-важната цел.

Човек като био-психо-социално-духовна единица

Динамично ЗдравеГолемият принос на OIDA терапията в разбирането за здраве е интеграцията на духовното измерение в своето определение за лечебен процес. Виждаме как човек като био-психо-социално-духовна единица, е в състояние на постоянна еволюция. Според OIDA терапевтичният подход трябва да включва всички тези области, за да доведе до положителни и прогресивни резултати. По този начин духовността се превръща в елемент от човешките преживявания, която пресича много области на живота. Тя е еднакво свързана с физическото, умственото и емоционалното, колкото и с взаимоотношенията, които човек установява със своята социална и физическа среда.

Развитието и практикуването на духовността е ключов елемент от здравето

health-2Ние в OIDA терапията смятаме, че развитието и практикуването на духовността е ключов елемент от здравето.

Според OIDA терапията, здравето е проявление на духовността като съвкупност от вярвания, която позволява да се постигне оптимално състояние на физическо, умствено, емоционално и социално благополучие. OIDA терапията работи с цялостна и единна концепция за здравето, базирана най-вече върху вярванията на хората за реалността. По-конкретно, това, в което вярват, ги кара да извършват определени действия, които им помагат да развият в себе си вярата, която лекува.

Здравословната вяра е смесица от вярвания, която ни дава възможност да проявим възможно най-добрата си страна, в зависимост от нашите физически, емоционални и духовни качества. И макар култивирането на здравословна вяра не значи задължително да се обвържем със специфична духовна традиция, една такава връзка ще ни помогне, защото ще ни даде ясно описани инструменти, с които да развием качества, благоприятни за индивидуално и колективно благосъстояние.

От друга страна, нездравословната вяра е резултат от разбирания, които подриват основите на духовното развитие. Такива вярвания могат да разединят целостта на аза, която според OIDA терапията е основата на здравето. Още повече, те затрудняват значително способността на човек да формира светогледа си.

Facebook IconКалендарКалендар