Какво е ОИДА?

what-is-oida

Значение

Етимологията на думата „ОИДА“ означава „аз знам“. Значението й може да включва и понятия като: “аз вярвам”, „аз съм наясно“, „аз осъзнавам“, и да се отнася към всякакви вярвания, които човек изповядва.

Цели

– Да признае и популяризира целебния потенциал на вярата

-Да улесни физическото, психологическо, социално и духовно изцеление на всички хора по света.

– Да полуляризира терапевтичния процес на предците ни, мистичните традиции, които са помагали да бъдат изпълнявани най-съществените нужди на хората.

Основи на ОИДА терапия

Теоретичната основа на ОИДА терапия води началото си от т.нар “Вечна психология” (Perennial Psychology), която разглежда човека през призмата на интегралния холистичен подход. Вечната психология не е антропоцентричен конструкт, тя поставя на дневен ред ценността на живота – не само човешкия, но и този на всички живи същества.

С методите на ОИДА терапия можем да изследваме собствената си осъзнатост, мислите и вярванията си, можем да си дадем сметка дали полагаме достатъчно усилия да сме съзнателни и дали гледаме позитивно на живота. В по-голяма част от него ние забравяме въпроси като „Кой съм аз?“ и „Какво би изпълнило живота ми със смисъл?“ Вечната психология, чрез приложния метод на OIDA терапия, ни помага да открием правилните отговори на тези фундаментални въпроси.

 

Манифест

OИДА Терапията:

1. Се възхищава на способността на хората да имат вяра като феномен с неограничени възможности.

2. Популяризира вярата като стъпка към един живот на здравословна дейност за лично и всеобщо благосъстояние.

3. Счита вярата като базов елемент за всички живи съсщества по всички техни пътища.

4. Счита, че всеки вид вяра трябва да бъде ценена, за да се гарантира, че няма да навреди, на което и да е живо същество или на околната среда.

5. Вярва, че възпитателите трябва да насърчават свободата на вярата с учения за чудесните резултати, които различнте вероизповедания са постигнали. Същото важи и за опасностите, които съществуват, когато вярата не е правилно оценена.

6. Счита, че различните мистични традиции са обогатили човечеството и по тази причина окуражава всеки да навлезе по-надълбоко и да се лекува с практиките на тези мистични традиции, които докосват сърцето.

7. Не дискриминира какъвто и да е вид вяра, но учи за предпазните мерки, които могат да бъдат осигурени от автентичните източници на лечение.

8. Счита, че всичко, което обезсърчава свободното развитие на вярата в областта на материалната наука, поставя свободното развитие на хората в опасност.

9. Вярва, че държавата трявба да защитава своите граждани, като осигурява несектантска информация за историята на всички вероизповедания, които имат важно въздействие върху човечеството.

10. Счита, че употребата на психоактивни вещества е вредно за интегралното здраве на хората, тъй като пречи на растежа на тяхното съзнание и истински ефективния процес на трансформация.

11. Поощрява вяра, доверие и необходимост от получаване на нечия външна помощ и на вярата във Върховния Творец, от когото зависим.

12. Приема, че вътрешните способности за усещане, мислене, желания и слушане на вътрешния глас са естествени процеси на битието, които помагат за постигане на собствена реализация и прогрес.

Facebook IconКалендарКалендар