Какво е OIDA?

what-is-oida

Визия

Нашата визия е да се насърчи прилагането на OIDA Терапията, за да води хората към постигане на по-отговорно общество. Мечтаем за общество, което работи обединено в многообразието, търсейки общи цели като мир, благополучие и Вселенска Любов.

В такова общество, хората са наясно с резултата от развитието на живота си, на базата на своите убеждения и вяра, чрез анализ на действията си, отношения, навици и намерения отношение на собственото и всеобщото развитие и изцеление.

 

Цели

– Да признае и популяризира целебния потенциал на вярата

-Да улесни физическото, психологическо, социално и духовно изцеление на всички хора по света.

– Да полуляризира терапевтичния процес на предците ни, мистичните традиции, които са помагали да бъдат изпълнявани най-съществените нужди на хората.

Дейности

Някои от основните ни дейности за изпълнение на тези цели са:

1. Чрез лекции, семинари, индивидуални и групови срещи, сесии и уъркшопи да помогнем на хората да преодолеят тези деструктивни, егоистични, неблагодарни и необмислени влияния, които ги правят болни и засягат техния и живота на другите.

2. Развиваме и осигуряваме образователни инструменти с насоки за подновяване и допълване на учебната програма на академичното образование така, че децата да могат да придобият и прегърнат позитивната вяра базирана на познанието и опита на мистичните традиции на по-възрастните братя от миналото, на традициите на предците, които наистина са от полза за индивида и за обществото.

3. Изследваме възможностите на целебните процеси, които произвеждат благосъстояние и близост до това, което ние наричаме Вселенска любов в човешките същества.

4. Разработваме и разпространяваме литература, документи, видео, уеб страници, курсове и изпращаме и търсим представители на OIDA терапията в различните части на света, да предлагат облекчение и изцеление на всеки, който желае да ги получи.

Манифест

OИДА Терапията:

1. Се възхищава на способността на хората да имат вяра като феномен с неограничени възможности.

2. Популяризира вярата като стъпка към един живот на здравословна дейност за лично и всеобщо благосъстояние.

3. Счита вярата като базов елемент за всички живи съсщества по всички техни пътища.

4. Счита, че всеки вид вяра трябва да бъде ценена, за да се гарантира, че няма да навреди, на което и да е живо същество или на околната среда.

5. Вярва, че възпитателите трябва да насърчават свободата на вярата с учения за чудесните резултати, които различнте вероизповедания са постигнали. Същото важи и за опасностите, които съществуват, когато вярата не е правилно оценена.

6. Счита, че различните мистични традиции са обогатили човечеството и по тази причина окуражава всеки да навлезе по-надълбоко и да се лекува с практиките на тези мистични традиции, които докосват сърцето.

7. Не дискриминира какъвто и да е вид вяра, но учи за предпазните мерки, които могат да бъдат осигурени от автентичните източници на лечение.

8. Счита, че всичко, което обезсърчава свободното развитие на вярата в областта на материалната наука, поставя свободното развитие на хората в опасност.

9. Вярва, че държавата трявба да защитава своите граждани, като осигурява несектантска информация за историята на всички вероизповедания, които имат важно въздействие върху човечеството.

10. Счита, че употребата на психоактивни вещества е вредно за интегралното здраве на хората, тъй като пречи на растежа на тяхното съзнание и истински ефективния процес на трансформация.

11. Поощрява вяра, доверие и необходимост от получаване на нечия външна помощ и на вярата във Върховния Творец, от когото зависим.

12. Приема, че вътрешните способности за усещане, мислене, желания и слушане на вътрешния глас са естествени процеси на битието, които помагат за постигане на собствена реализация и прогрес.

Facebook IconКалендарКалендар